POIG 1.3.1 - Strategie i scenariusze technologiczne zagospodarowania i wykorzystania złóż surowców skalnych

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest partnerem w projekcie, którego koordynatorem jest Poltegor Instytut we Wrocławiu.

Oficjalna strona projektu.

Powrót