POIG 1.3.1 - Spiekane materiały narzędziowe przeznaczone na ostrza skrawające do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koordynatorem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Partnerami w projekcie są Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie oraz Politechnika Warszawska.

Oficjalna strona projektu.

Powrót