POIG 1.3.1 - Prototyp systemu zarządzania regułami biznesowymi i technologicznymi - Rebit

Projekt zakończony

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG)  Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oficjalna strona projektu.

Powrót