POIG 1.3.1 - Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koordynatorem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Partnerami w projekcie są Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Oficjalna strona projektu.

Powrót