POIG 1.3.1 - Opracowanie i wdrożenie nowej generacji środków chłodząco - smarujących zawierających w swym składzie dodatki nanocząstek, przeznaczonych do procesu ciągnienia drutów stalowych

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest koordynatorem, partnerem jest Orlen Oil Sp z o.o.

Powrót