POIG 1.3.1 - Opracowanie nowych zaawansowanych technologii kucia materiałów wysokotopliwych

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oficjalna strona projektu.

Powrót