POIG 1.3.1 - Opracowanie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w technologii ciągłego odlewania stali

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oficjalna strona projektu.

Powrót