POIG 1.3.1 - Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W realizacji projektu uczestniczy pięć jednostek: Akademia Górniczo-Hutnicza - Koordynator projektu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Podstaw Informatyki w PAN, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska.

Oficjalna strona projektu.

Powrót