POIG 1.3.1 - Mikro - i Nano - systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej MNS - DIAG maszynach górnictwa odkrywkowego

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest partnerem w projekcie, którego koordynatorem jest Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie.

Oficjalna strona projektu.

Powrót