POIG 1.3.1 - Mechatroniczny system sterowania diagnostyki i zabezpieczeń w maszynach górnictwa odkrywkowego

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest partnerem w projekcie, którego koordynatorem jest „POLTEGOR-INSTYTUT' Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu.

Oficjalna strona projektu.

Powrót