POIG 1.3.1 - Mechatroniczne stanowisko testowe typu END LINE przeznaczone do diagnostyki poprodukcyjnej pojazdów autobusowych, trolejbusów i hybryd

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oficjalna strona projektu.

Powrót