POIG 1.3.1 - Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno - metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego (KomCerMet)

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest partnerem w projekcie, którego koordynatorem jest Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.

Oficjalna strona projektu.

Powrót