POIG 1.3.1 - Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest partnerem w projekcie, którego koordynatorem jest Politechnika Wrocławska.

Oficjalna strona projektu.

Powrót