POIG 1.2 - Universality of Non-classical Approaches in Mechatronics from Physics to Smart Structures - WELCOME

Projekt jest realizowany w ramach Programu WELCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki).

Oficjalna strona projektu