POIG 1.2 - Atomic and molecular level devising of functional nanostructures for magnetic and catalytic applications - AMON - TEAM

Projekt jest realizowany w ramach Programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki).

Oficjalna strona projektu