POIG 1.2 - Różnicowanie jakości obsługi w sieciach zorientowanych na przepływy FAN z zachowaniem koncepcji neutralności sieci - VENTURES

Projekt zakończony

Projekt był realizowany w ramach Programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki).