POIG 1.2 - Application of SIMS and DESI to measure the oxidative stress accompanying morphine administration - POMOST

Projekt jest realizowany w ramach Programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki).