POIG 1.2 - Neuroprotective action of ketogenic diet in the pilocarpine model of temporal lobe epilepsy - POMOST

Projekt był realizowany w ramach Programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki).