POIG 1.2 - Nanokompozytowe materiały osteokonduktywne dla medycyny regeneracyjnej - POMOST

Projekt zakończony

Projekt był realizowany w ramach Programu POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki).