POIG 1.2 - Krakow Interdisciplinary PhD - Project in Nanoscience and Advanced Nanostructures - MPD

Projekt jest realizowany w ramach Programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki).

Oficjalna strona projektu