POIG 1.1.2 - Zaawansowanie materiały i technologie ich wytwarzania

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest partnerem w projekcie, którego koordynatorem jest Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Oficjalna strona projektu

Powrót