POIG 1.1.2 - Poprawa efektywności badań sejsmicznych w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż gazu w utworach formacji czerwonego spągowca

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powrót