POIG 1.1.2 - MONIT - Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena jej Żywotności

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W realizacji projektu MONIT uczestniczą cztery jednostki: Politechnika Warszawska - Koordynator projektu, Akademia Górniczo - Hutnicza, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Oficjalna strona projektu

Powrót