POIG 1.1.2 - Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME)

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest partnerem w projekcie, którego koordynatorem jest Instytut Fizyki PAN.

Oficjalna strona projektu

Powrót