POIG 1.1.1 - Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego

Projekt zakończony

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Poddziałanie 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest partnerem w projekcie, którego koordynatorem jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Oficjalna strona projektu.

Powrót