Ultra wytrzymałe zmęczeniowo druty Al i Cu dla elektroenergetyki napowietrznej i kolejowej.

PBS III - Ultra wytrzymałe zmęczeniowo druty Al i Cu dla elektroenergetyki napowietrznej i kolejowej.

 

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Powrót