Prace studialne nad opracowaniem wąskiego wozu wiercącego do eksploatacji złóż żyłowych.

PBS III - Prace studialne nad opracowaniem wąskiego wozu wiercącego do eksploatacji złóż żyłowych.


Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Powrót