PBS II - Wirtualny tłumacz komunikacji migowej.

PBS II - Wirtualny tłumacz komunikacji migowej.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. UnicoSoftware Sp. z o.o. będącej Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie

Celem projektu jest badanie możliwości zastosowania algorytmów tłumaczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego do stworzenia automatycznego języka migowego. Poszukiwania są rozwiązania umożliwiające komunikację w dwóch kierunkach, czyli zamianę tekstu w język polskim na gesty języka migowego jak również zamianę gestów migowych na język polski. Do rejestracji i analizy gestów języka migowego na potrzeby badań wykorzystano różne techniki, w tym dynamiczne skanery 3D, rozpoznawanie obrazów. Postać wirtualnego tłumacz wizualizowana jest metodami animacji3D w  technologii WebGL. Opracowane metody mogą mieć zastosowanie w interaktywnych stronach WWW, kioskach informacyjnych, aplikacjach mobilnych, telewizji cyfrowej.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót