System wykrywania przecieków w sieciach wodociągowych za pomocą analizy echa.

PBS II - System wykrywania przecieków w sieciach wodociągowych za pomocą analizy echa.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Celem projektu jest opracowanie i zaprojektowanie innowacyjnego systemu do lokalizacji przecieków w sieciach wodociągowych bazującego na zaawansowanych metodach przetwarzania sygnału polegających na rejestracji i analizie powstającego w medium echa fali akustycznej, generowanej przez impuls wprowadzony do rurociągu. Na bazie przeprowadzonych badań zostanie stworzone oprogramowanie ze stosownymi algorytmami akwizycji, przetwarzania i wizualizacji danych umożliwiające wprowadzenie geometrii rurociągu i konfigurację całej sieci. W przypadku wykrycia uszkodzenia sieci będzie automatycznie generowany raport alarmowy oraz powiadomienie dla operatora systemu.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót