Simulation DB - system zarządzania wiedzą technologiczną dedykowany dla przemysłu odlewniczego.

PBS II - Simulation DB - system zarządzania wiedzą technologiczną dedykowany dla przemysłu odlewniczego.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Alstom Power Sp. z o.o.

Rosnąca w dużym tempie ilość symulacji w branży odlewniczej powoduje generowanie ogromnej ilości danych. Rozwiązaniem tego problemu jest innowacyjny system bazy wiedzy technologicznej Simulation DB wdrożony w jednej z polskich odlewni. System ten umożliwia oszczędność czasu przegotowania produkcji odlewniczej na poziomie 32%. System ten jest rozwiązaniem innowacyjnym na skalę światową, ale wymaga ciągłego rozwijania o nowe moduły, nową funkcjonalność, tak by zapewnić technologom profesjonalne narzędzie pracy. Nowe moduły pozwolą na optymalne zarządzanie i monitorowanie procesów produkcyjnych i opracowanie nowatorskiej platformy szkoleniowej dla młodych technologów i studentów. 

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót