Prace studialne i badawcze nad opracowaniem zespołu urabiającego nowej generacji z głowicą o złożonej trajektorii ruchu narzędzi dyskowych dla urabiania skał zwięzłych.

PBS II - Prace studialne i badawcze nad opracowaniem zespołu urabiającego nowej generacji z głowicą o złożonej trajektorii ruchu narzędzi dyskowych dla urabiania skał zwięzłych.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Famur Institute Sp. z o.o.

3. Remag S.A.

Celem projektu jest opracowanie założeń technicznych oraz szczegółowych wytycznych dla projektu zespołu urabiającego nowej generacji z innowacyjną głowicą dyskową do urabiania skał zwięzłych w zakresie pozwalającym na praktyczne wykorzystanie nowej techniki urabiania i konstrukcji głowicy oraz będącego przedmiotem projektu zespołu urabiającego w maszynach urabiających przede wszystkim ramionowych kombajnów chodnikowych.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót