Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci.

PBS II - Opracowanie bazy danych zawartości rtęci w krajowych węglach, wytycznych technologicznych jej dalszej redukcji wraz ze zdefiniowaniem benchmarków dla krajowych wskaźników emisji rtęci.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Głównego Instytutu Górnictwa będącego Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie 

3. Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

4. Politechniki Częstochowskiej

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac eksperymentalnych i analitycznych w celu uzyskania następujących produktów:

- bazy danych zawartości rtęci we wszystkich krajowych węglach handlowych, wspierającej zarządzanie zawartością rtęci w produktach węglowych;

- opracowanie wytycznych technologicznych zmniejszania zawartości rtęci w węglach handlowych na drodze przeróbki i przetwórstwa węgla oraz w produktach odpadowych;

- zdefiniowanie benchmarków wskaźników emisji rtęci na podstawie utworzonej bazy danych zawartości rtęci w węglu kamiennym oraz wyników dotychczasowych badań i analiz.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót