Opracowanie innowacyjnej metody wykorzystującej zjawisko Magnetycznego Rezonansu Jądrowego oraz jej zastosowanie do estymacji parametrów petrofizycznych skał łupkowych, terygenicznych i węglanowych z formacji naftowych Polski .

PBS II - Opracowanie innowacyjnej metody wykorzystującej zjawisko Magnetycznego Rezonansu Jądrowego oraz jej zastosowanie do estymacji parametrów petrofizycznych skał łupkowych, terygenicznych i węglanowych z formacji naftowych Polski.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Politechniki Warszawskiej

3. Wojskowej Akademii Technicznej

4. Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

5. Polskiego Górnictwa Naftowe i Gazownictwa

Projekt dotyczy opracowania i przygotowania do wdrożenia innowacyjnej metody pomiaru dyfuzji za pomocą obrazowania Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. Metoda będzie zastosowana do poprawy estymacji parametrów petrofizycznych skał zawierających wodę i węglowodory z formacji naftowych Polski.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót