Opracowanie i przemysłowa weryfikacja energooszczędnej obróbki termomechanicznej odkuwek matrycowych z zastosowaniem zaawansowanych gatunków stali oraz innowacyjnych metod sterowanego chłodzenia bezpośrednio po kuciu na gorąco.

PBS II - Opracowanie i przemysłowa weryfikacja energooszczędnej obróbki termomechanicznej odkuwek matrycowych z zastosowaniem zaawansowanych gatunków stali oraz innowacyjnych metod sterowanego chłodzenia bezpośrednio po kuciu na gorąco.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Instytutu Metalurgii Żelaza będącego Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie 

3. Zakładów Mechaniczno-Kuźniczych WOSTAL Sp. z o.o.

Projekt dotyczy opracowania i zastosowania w Zakładach Mechaniczno-Kuźniczych 'Wostal' energooszczędnej jednooperacyjnej technologii regulowanego chłodzenia po kuciu na gorąco odkuwek matrycowych. Nowa technologia umożliwi produkcję odkuwek stalowych o wytrzymałości pow. 1100 MPa oraz pozostałych właściwościach mechanicznych i eksploatacyjnych lepszych od standardowych odkuwek ulepszanych cieplnie. Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie eksperymentalnego stanowiska do regulowanego chłodzenia, opracowanie składu chemicznego i mikrostruktury stali oraz opracowanie parametrów kucia matrycowego i bezpośredniej obróbki cieplnej po kuciu. Zastosowanie nowej technologii pozwoli na obniżenie kosztów wytwarzania odkuwek i zwiększenie ich okresu użytkowania.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót