Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkotonażowych walców o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej.

PBS II - Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkotonażowych walców o zwiększonej trwałości eksploatacyjnej.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Instytutu Odlewnictwa będącego Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie 

3. Huty Buczek Sp. z o.o.

Projekt obejmie opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania monolitycznych i z wymienną warstwą roboczą walców hutniczych o zwiększonej trwałości użytkowej ze stopowego staliwa nadeutektoidalnego. Przebadany zostanie proces wytapiania wybranego stopu z wykorzystaniem nowoczesnych metod rafinacji argonowej oraz innych zabiegów metalurgicznych z wykorzystaniem min. wiedzy wynikającej z patentów Instytutu Odlewnictwa. Przeprowadzona będzie wysoce specjalistyczna analiza numeryczna kilku wariantów technologicznych kokilowego odlewania walców. Efektem końcowym będzie dokumentacja techniczna nowego procesu technologicznego wytwarzania nie wykonywanych dotąd w kraju wielkotonażowych walców hutniczych.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót