PBS II - Nowe druty z kompozytów metal-grafen o podwyższonej przewodności elektrycznej na przewody elektroenergetyczne.

PBS II - Nowe druty z kompozytów metal-grafen o podwyższonej przewodności elektrycznej na przewody elektroenergetyczne.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych,

3. TELE-FONIKA Kable Sp. z o.o. S.K.A.,

4. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Projekt dotyczy opracowania technologii wytwarzania kompozytów aluminium-grafen i miedź-grafen przeznaczonych do produkcji nowej generacji przewodów elektroenergetycznych. Celem projektu jest opracowanie praktycznych metod wytwarzania kompozytów metal-grafen jako materiałów wsadowych do dalszego przetwórstwa na druty i przewody. Zostaną opracowane laboratoryjne metody syntezy ciekły metal-grafen, proszki  metal-grafen oraz nakładanie grafenu na podłoże metaliczne techniką CVD. Zakłada się, że kompozyty uzyskają ponadstandardową przewodność elektryczną i cieplną. Pozwoli to na istotne zwiększenie obciążalności prądowej  linii elektroenergetycznych i obniżenie strat przesyłu bez konieczności budowy nowej infrastruktury.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót