Nowe rozwiązania materiałowe i technologiczne procesu wytwarzania wysokowytrzymałych cienkościennych kształtowników zamkniętych ze stopów aluminium.

PBS II - Nowe rozwiązania materiałowe i technologiczne procesu wytwarzania wysokowytrzymałych cienkościennych kształtowników zamkniętych ze stopów aluminium.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Instytutu Obróbki Plastycznej,

3. Albatros Aluminium Sp.z o.o.

Projekt dotyczy poszukiwania nowych rozwiązań materiałowych i technologicznych dla proces wytwarzania wysokowytrzymałych, cienkościennych kształtowników zamkniętych ze stopów aluminium. Proponowane rozwiązania oparte na procesie wyciskania zmodyfikowanych materiałów przez specjalne matryce mostkowo-komorowe z zastosowaniem intensywnego chłodzenia wyrobu przyczynią się do zbudowania potencjału produkcji alternatywnej dla nowych produktów z wysokowytrzymałych stopów aluminium.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót