Modułowa kapsuła ratownicza do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym.

PBS II - Modułowa kapsuła ratownicza do ewakuacji poszkodowanych w środowisku niebezpiecznym.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego będącego Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie 

3. Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii

4.  Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

5. Politechniki Warszawskiej

6. Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

Celem projektu jest opracowanie założeń funkcjonalnych, technicznych i studium wykonalności oraz utworzenie demonstratora technologii i badania wytrzymałości modułu kapsuły ratowniczej do ewakuacji i transportu rannych i zatrutych ze szczególnym uwzględnieniem akcji ratunkowych w górnictwie.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót