Alternatywne spoiwa o obniżonej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych dla technologii materiałów węglowych i grafitowych.

PBS II - Alternatywne spoiwa o obniżonej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych dla technologii materiałów węglowych i grafitowych.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. SGL Carbon Polska S.A.

Celem projektu jest opracowanie nowych rozwiązań technologicznych dla przemysłu materiałów węglowych i grafitowych. Propozycja opracowania takiego projektu jest konsekwencją światowego zapotrzebowania i zainteresowania problemami dotyczącymi technologii węglowych. Głównym przesłaniem podjęcia tych badań jest próba opracowania nowych metod wytwarzania syntetycznych materiałów węglowych i grafitowych spełniających rosnące wymagania dotyczące ochrony zdrowia i środowiska, jak również spełniających kryteria 'rozwoju zrównoważonej technologii' odpowiadających technologiom XXI wieku.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót