Wykorzystanie materiałów termoelektrycznych do poprawy stabilności termicznej systemów łożyskowania wirników szybkoobrotowych.

PBS I - Wykorzystanie materiałów termoelektrycznych do poprawy stabilności termicznej systemów łożyskowania wirników szybkoobrotowych.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Instytutu Maszyn Przepływowych PAN

Technologia łożysk foliowych pozwala na eliminację potrzeby chłodzenia (poprzez dodatkowe obiegi chłodzące) i pozwala na konstruowanie urządzeń bezolejowych. Efektem tego jest podwyższenie temperatury pracy samych łożysk oraz innych elementów maszyny, co w szczególnych przypadkach obciążeń może doprowadzić do utraty stabilności termicznej układu łożyskowania lub układów stowarzyszonych. Celem projektu jest analiza możliwości poprawy stabilności termicznej łożysk foliowych przy wykorzystaniu materiałów termoelektrycznych poprzez lokalne oddziaływanie na strukturę folii łożyska oraz wykorzystanie strat cieplnych urządzenia.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót