UNISPRING - nowy system modelowanych mikroprotez kosteczek słuchowych odtwarzający łańcuch przewodzący ucha środkowego.

PBS I - UNISPRING - nowy system modelowanych mikroprotez kosteczek słuchowych odtwarzający łańcuch przewodzący ucha środkowego.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum będącego Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie - WIMiR

Mnogość typów protez stosowanych w operacjach poprawy słuchu wskazuje na niedoskonałość dotychczasowych metod. Ograniczenie ich skuteczności do wyselekcjonowanych wymagań zmusza jednostki wykonujące takie zabiegi do posiadania wielu modeli.Konieczne jest stworzenie protezy o szerokich możliwościach adaptacji pozwalającej na skuteczną poprawę słuchu w różnorodnych sytuacjach klinicznych. Sercem nowego systemu jest element w kształcie sprężyny, który zastąpi całkowicie lub częściowo zniszczony łańcuch kosteczek słuchowych, a łatwość przestrzennego modelowania tego elementu stanowi istotę procesu rekonstrukcji, a co więcej prostota konstrukcji znacznie zredukuje koszty produkcji.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót