Ultra szybka kamera promieniowania X z odczytem ciągłym pracująca w trybie zliczania pojedynczych fotonów.

PBS I - Ultra szybka kamera promieniowania X z odczytem ciągłym pracująca w trybie zliczania pojedynczych fotonów.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Creotech Instruments S.A.

Celem projektu jest zbudowanie ultra szybkiej kamery promieniowania X pracującej w trybie zliczania pojedynczych fotonów i mogącej selektywnie rejestrować fotony z określonego przedziału energii. W porównaniu do istniejących rozwiązań kamera ta charakteryzować się będzie niewielkim rozmiarem piksela oraz możliwością zliczania ponad kilku milionów fotonów na sekundę przez pojedynczy piksel, przy możliwości ciągłej pracy kamery. Zgodnie z założeniami zbudowana kamera będzie rozwiązaniem modułowym i umożliwi budowane kamer wielkopowierzchniowych.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót