Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska.

PBS I - Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Politechniki Świętokrzyskiej będącej Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie 

3. Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.

4. Zakładów Precyzyjnych Iskra Sp. z O.O.

Celem projekt jest określenie podstawowych zależności procesu laserowego spawania dla wybranych grup elementów wykonanych z różnych materiałów w złączach jednorodnych i niejednorodnych, które będą wykorzystane przy przemysłowym wdrożeniu technologii. W szczególności po analizach modelowych opracowane zostaną: warianty technologii uwzględniające laserowe spawanie z materiałem dodatkowym i bez niego, technologie spawania laserowego z dodatkowymi zabiegami cieplnymi oraz oprzyrządowanie zapewniające powtarzalność i wymaganą jakość złączy.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót