Technologie wytwarzania wałów monolitycznych dla przemysłu energetycznego i maszynowego.

PBS I - Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Instytutu Obróbki Plastycznej będącego Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie

3. CELSA Huta Ostrowiec

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji wałów korbowych monolitycznych, a w szczególności symulacje numeryczne poszczególnych etapów ich produkcji, począwszy od momentu nagrzania podkówki aż do otrzymania ostatecznego kształtu wału. Otrzymane optymalne wartości analizowanych czynników procesu produkcyjnego zostaną one zweryfikowane pod kątem wykonania w rzeczywistości przemysłowej, a urealnione wartości zostaną przekazane do symulacji i zweryfikowane numeryczne. Po weryfikacji wyników ww. symulacji w trakcie produkcji monolitycznych wałów korbowych w warunkach przemysłowych uzyskany zostanie kompleksowy zbiór wszystkich parametrów procesów od kucia, obróbki cieplnej, trasowania, obróbki wykańczającej i określenie ich wpływu na kształt i jakość wyrobu.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót