System monitorowania krytycznych konstrukcji - nieklasyczne podejście do emisji akustycznej.

PBS I - System monitorowania krytycznych konstrukcji - nieklasyczne podejście do emisji akustycznej.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Politechniki Krakowskiej - Wydział Mechaniczny

3. Politechniki Warszawskiej - Wydział Inżynierii Materiałowej

Projekt dotyczy opracowania systemu monitorowania konstrukcji w oparciu o nieklasyczne podejście do emisji akustycznej. Zjawisko emisji akustycznej wykorzystywane do diagnostyki konstrukcji wymaga jednak dopracowania, co z kolei umożliwione jest dzięki zastosowaniu metod numerycznych. Metody numeryczne zostaną wykorzystane do określenia cech sygnałów pozwalających na określenie typu i stopnia uszkodzenia.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót