Projektowanie stanowisk zrobotyzowanych wykorzystujących sterowanie ze sprzężeniem wizyjnym.

PBS I - Projektowanie stanowisk zrobotyzowanych wykorzystujących sterowanie ze sprzężeniem wizyjnym.

Projekt realizowany jest przez Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie.

Celem projektu jest opracowanie i weryfikacja nowej skonsolidowanej metodologii projektowania zrobotyzowanych urządzeń mechatronicznych wyposażonych w systemy sterowania i widzenia maszynowego. W ramach ewaluacji metodyki zaprojektowane zostanie zrobotyzowane stanowisko preparacji leków cytotoksycznych, realizowane i poddane weryfikacji zgodności z wymaganiami będą składowe elementy stanowiska. Projekt będzie realizowany we współpracy z farmaceutami z Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, co umożliwi zwiększenie stopnia integracji funkcji elementów urządzeń, interdyscyplinarne projektowanie współbieżne, weryfikację opracowywanego rozwiązania na poszczególnych etapach projektu.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót