Procesowo-semantyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, metody i narzędzia

PBS I - Procesowo-semantyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, metody i narzędzia.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Softhis Sp. z O.O.

3. Politechniki Poznańskiej

Celem projektu jest istotne udoskonalenie systemów zarządzania dla MŚP, a podjęte prace będą dotyczyły systemu informatycznego firmy Softhis. Projekt będzie polegał na rozszerzeniu systemu o wybrane technologie związane z systemami inteligentnymi takimi jak: technologie semantyczne (Semantic Web), technologie związane z procesami biznesowymi (Bussines Processes, Bussines Intelligence) oraz elementy uczenia maszynowego (Machine Learning), co ma prowadzić do poprawy jakości zarządzania, konkurencyjności, ułatwień w podejmowaniu decyzji i planowaniu strategicznym w MŚP.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót