Prace studialne nad opracowaniem wieżyczki kotwiącej z układem mechatronicznego sterowania i monitoringu.

PBS I - Prace studialne nad opracowaniem wieżyczki kotwiącej z układem mechatronicznego sterowania i monitoringu.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Mine Master Sp.z O.O.

Istotą projektu jest opracowanie wirtualnego modelu wieżyczki wiercąco-kotwiącej z mechatronicznym układem sterowania oraz możliwością ciągłego monitoringu przebiegu procesu wiercenia i kotwienia wyrobisk eksploatacyjnych, której wszechstronne przebadanie stanowić powinno podstawę dla opracowania wytycznych do projektu prototypu takiego urządzenia.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót