Powłoki z nadstopów niklu napawane metodą CMT na rury i ściany szczelne kotłów energetycznych do spalania odpadów.

PBS I - Powłoki z nadstopów niklu napawane metodą CMT na rury i ściany szczelne kotłów energetycznych do spalania odpadów.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie będącej Liderem

2. Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.

Projekt obejmuje napawanie stopami na osnowie Ni rur kotłowych i ścian szczelnych kotłów. Dotychczas powlekane stopami niklu elementy kotłów wytwarzanych w Fabryce Kotłów Sefako S.A. były sprowadzane z zagranicy, co czyniło kotły Sefako mniej konkurencyjnymi. Możliwość wytwarzania na miejscu powłok napawanych przyczyni się do wyeliminowania braków w postaci nieodpowiedniej jakości powłoki na rurach w miejscach poddanych gięciu, gdyż eksperymentalnie zostaną dobrane warunki napawania zapewniające wystarczającą ciągliwość powłoki.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót