Pasywne akustycznie materiały do produkcji mebli.

PBS I - Pasywne akustycznie materiały do produkcji mebli.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składającym się z:

1. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będącego Liderem

2. Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie

Celem projektu jest opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania nowych pasywnych akustycznie materiałów oraz dodatkowo przewodnika do projektowania mebli oraz wnętrz pasywnych akustycznie. Wykorzystanie nowych kompozytów - struktur warstwowych wykonanych z drewna, materiałów porowatych, struktur komórkowych, włókien raz tkanin, znacznie podwyższy efekt absorpcji dźwięku, przyczyni się do obniżenia poziomu hałasu, efektów pogłosu i lepszego zrozumienia mowy.

Program Badań Stosowanych finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Powrót